ORGANIZAREA CURSULUI ”PLANIFICARE STRATEGICĂ ȘI REALIZAREA DE PARTENERIATE” ÎN REGIUNEA NORD-VEST (Complex Coral, Județul Satu Mare)

Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos implementează proiectul ,,Capacitarea societății civile rome din mediul rural să devină partener egal în GAL-urile rurale,, proiect cu asistență financiară a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 în cadrul programului „Active Citizens Fund Romania”.

Proiectul vizează capacitarea societății civile rome din mediul rural care să devină parteneri egali de dialog ai Grupurilor de Actiune Locala (GAL) din mediul rural astfel încât problemele comunităților de romi din zona rurală a României să fie auzite, conștientizate și incluse în Strategiile de dezvoltare locală a GAL-urilor rurale.

Totodată, acest proiect vizează capacitarea echipelor GAL și, prin urmare, a membrilor FNGAL pentru înțelegerea problematicii rome și includerea acesteia în strategiile de dezvoltare locală pentru perioada 2020-2027.

Cooperarea și colaborarea între GAL-uri și ONG-urile de romi sunt o altă prioritate pe care o vizăm prin acest proiect astfel încât, pe viitor, prin activitățile de lobby și advocacy făcute de reprezentanții comunităților de romi (ONG-uri sau indivizi) problemele acestora să se regăsescă cât mai mult în măsurile finanțate de Strageiile GAL-urilor rurale.

Prin implemantarea acestui proiect, urmărim să fie recepționate următoarele mesaje cheie:

– Accesul la resurse de dezvolare finanțate la nivel național și european trebuie să fie egal pentru totate comunitățile din România;

– Întărim capacitatea comunităților rome și a organizațiilor reprezentative pentru a implementa inițiative de dezvoltare locală;

– Pentru conștientizarea problemelor comunităților rome la nivel național este nevoie de cooperare aprofundată între toate părțile interesate.

Unul dintre obiectivele proiectului este capacitarea echipelor și membrilor celor 239 de GAL-uri din România (cel putin 420 de persoane) astfel încât să crească gradul de acceptare, calitatea vieții și participarea reprezentaților comunităților de romi în planificarea și implementarea activităților GAL-urilor rurale pe perioada implementării proiectului.

În acest sens, în cadrul proiectului Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România (FNGAL) organizează în fiecare regiune a țării (Vest, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia si Nord-Est) câte 3 cursuri care se adresează echipelor și membrilor GAL-urilor rurale.

1. Munca cu comunitățile de romi și dezvoltare comunitară;

2. Planificare strategică și realizarea de parteneriate;

3. Lobby, advocacy și politici publice.

Începând cu data de 09.10.2023 și până în data de 11.10.2023, la Complex Coral situat în județul Satu Mare, Str. Principală, nr. 450 are loc susținerea cursului ”Planificare strategică și realizarea de parteneriate”. Cursul durează două zile și este susținut de doi formatori experimentați în domeniu. Participarea la curs este gratuită, fiind susținută finaciar din cadrul proiectului.

Cursul este structurat în trei capitole. Primul capitol introsuce planificarea stategică (definirea planificării strategice și rolul pe care îl are în asigurarea succesului organizațional, procesul de planificare strategic, stabilirea priorităților și adoptarea obiectivelor de dezvoltare). Cel de-al doilea capitol prezintă menacisme de getsionare a stategiei, mecanisme de monitorizare și evaluare a SDL și mecanisme de control a strategiei de dezvoltare. Ultimul capitol definește parteneriatul și dezvoltarea locală, parteneriatele pentru realizarea obiectivelor și formularea și adoptarea obietivelor de dezvoltare.

Planificarea strategică și realizarea de parteneriate urmărește soluționarea problemelor sociale complexe (cum sunt sărăcia, reducerea poluării, etc.) printr-un set de acțiuni desfășurate în timp: programe/proiecte de dezvoltare.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”Lasă un răspuns