Titlul proiectului:
Capacitarea societatii civile rome din mediul rural sa devina partener egal in GAL-urile rurale

Slogan:
„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”

www.activecitizensfund.ro 
www.eeagrants.org

Proiectul este derulat de FNGAL în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos și beneficiază de o finanțare în valoare de 283.798 euro, prin programul Active Citizens
Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.”
Scopul proiectului

Scopul proiectului nostru este ca Romii sa devina parteneri egali implicati in dezvoltarea si implmentarea SDL-urilor GALurilor rurale, problemele cu care se confrunta comunitatile de romi fiind regasite ca prioritati si masuri in aceste SDL-uri.


Beneficiarii proiectului

Beneficiarii directi ai acestui proiect sunt:
- 420 de reprezentanti ai comunitatilor si ONG-urilor de romi din 7 regiuni din Romania selectati prin intalniri fata in fata sau online de catre cei 7 responsabili regionali pe baza unui formular de aplicatie si a unei recomandari din partea unui GAL
- 420 de persoane angajati ai celor 239 de GAL-uri sau sau membrii ai acestora selectati de catre cei 7 responsabili regionali pe baza unui formular de aplicatie si a unei recomandari din partea unui GAL
-cel putin 28 de ONG-uri de romi din 7 Regiuni din Romania ( mai putin Bucuresti ilfov) selectate de catre cei 7 responsabili regionali pe baza unei cereci de aplicatie
- FNGAL care va avea o capacitate mult mai buna
Beneficiari indirecti vor fi toate comunitatile de romi din arealul GAL-urilor rurale din Romania si nu numai
- isntututiile publice locale si centrale, Ministerul agriculturii si Autoritatea de management pentru programul LEADER care vor beneficia de cercetarile realizate


Federația Națională a Grupurilor de Acțiune Locală din România

Federatia Nationala a Grupurilor de Actiune Locala este organizatia umbrela pentru cele 239 de Grupuri de Actiune Locala din Romania. In acest moment, 183 de GAL-uri sunt membre ale Federatiei. GAL-urile sunt parteneriate publice-private intre fermieri, autoritati publice, organizatii non-guvernamentale implicate in dezvoltarea locala si antreprenori din sectorul non-agricol.

Misiunea Federatiei Nationale a Grupurilor de Actiune Locala din Romania este aceea de a contribui la dezvoltarea armonioasa a teritoriului rural romanesc prin desfasurarea activitatilor de formare si capacitare a membrilor, a activitatilor de lobby si advocacy in slujba si pentru interesele membrilor, si prin rolul sau de reprezentare a GAL-urile in relatia cu autoritatile de management, Ministerul Agriculturii si alti actori relevanti.

Granturile SEE și Norvegiene

EEA-and-Norway_grants
Working together for a greencompetitive
 and inclusive Europe

FORMULAR DE CONTACT

TRIMITETI-NE UN MESAJ DACA DORITI SA INTRATI IN CONTACT CU NOI SAU AVETI INTREBARI DESPRE PROIECT

    [post-views]